Soạn Văn Lớp 7 Tập 1

Soạn văn lớp 7 tập 1 - Các bài soạn văn mẫu lớp 7 tập 1 được trình bày bám sát chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Ngoài việc trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa chúng tôi còn bổ sung thêm một số câu hỏi mở rộng để các em luyện tập thêm, tạo điều kiện cho các em học tốt môn Ngữ Văn 7 một cách chủ động và sáng tạo. Hy vọng các bài soạn văn mẫu lớp 7 tập 1 này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập.

Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17