Soạn Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1

Các bài soạn học tốt Tiếng Việt 4 tập 1 này giúp học sinh:

  • Đọc hiểu từng chủ điểm
  • Củng cố và bổ sung vốn từ vựng Tiếng Việt phù hợp với trình độ học sinh lớp 4 tập 1

Qua đó các em học sinh, giáo viên, phụ huynh có thể xem các bài soạn tiếng Việt lớp 4 tập 1 này như tài liệu tham khảo thêm trong quá trình học tập.

Tuần 1. Thương người như thể thương thân
Tuần 2. Thương người như thể thương thân
Tuần 3. Thương người như thể thương thân
Tuần 4. Măng mọc thẳng
Tuần 5. Măng mọc thẳng
Tuần 6. Măng mọc thẳng
Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I
Tuần 11. Có chí thì nên
Tuần 12. Có chí thì nên
Tuần 13. Có chí thì nên
Tuần 14. Tiếng sáo diều
Tuần 15. Tiếng sáo diều
Tuần 16. Tiếng sáo diều
Tuần 17. Tiếng sáo diều
Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I