Soạn Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 1

Các bài soạn học tốt Tiếng Việt 5 tập 1 được biên soạn theo sách giáo khoa, có nôi dung như sau:

  • Tóm tắt ý chính và giải thích từ khó trong bài, giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức bài học.
  • Hướng dẫn các đặt câu, cách viết đoạn văn và bài văn.
  • Cung cấp những bài văn mẫu để các em học sinh tham khảo.
  • Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập giúp các em làm quan với cách làm bài trắc nghiệm Tiếng Việt.
Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em
Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em
Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em
Tuần 4. Cánh chim hòa bình
Tuần 5. Cánh chim hòa bình
Tuần 6. Cánh chim hòa bình
Tuần 7. Con người với thiên nhiên
Tuần 8. Con người với thiên nhiên
Tuần 9. Con người với thiên nhiên
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I
Tuần 11. Giữ lấy màu xanh
Tuần 12. Giữ lấy màu xanh
Tuần 13. Giữ lấy màu xanh
Tuần 14. Vì hạnh phúc con người
Tuần 15. Vì hạnh phúc con người
Tuần 16. Vì hạnh phúc con người
Tuần 17. Vì hạnh phúc con người
Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I