Soạn Văn 11 Tập 1

Soạn văn 11 Tập 1 - Tài liệu được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 1 hiện hành nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo để thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra trong mỗi bài học, đồng thời cuối sách có bài kiểm tra kiến thức tổng hợp Ngữ văn 11 học kì I.

Tài liệu được soạn theo hướng tích hợp ba phân môn Văn - Tiếng Việt và Tập làm văn. Hy vọng các bài soạn văn 11 tập 1 này sẽ giúp ích cho các em học tốt môn Ngữ Văn 11 tập 1.

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
Tuần 18