Soạn Văn Lớp 10 Tập 1

Soạn văn 10 Tập 1 - Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu hỗ trợ cho các em học sinh đang theo học lớp 10, môn ngữ văn tập 1, bậc THPT hoặc đang luyện thi tú tài, tuyển sinh đại học. Các bài soạn văn 10 tập 1 này được sắp xếp theo thứ tự như trong SGK Ngữ Văn 10 tập 1 để các em dễ theo dõi.

"Văn ôn, võ luyện". Để học tốt và làm văn hay, mong các em có niềm say mê với văn chương, chăm chỉ học tập trên lớp, ở nhà và nhất là phải luyện tập thật nhiều.

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
Tuần 18