Soạn Văn 12 Tập 1

Soạn văn 12 Tập 1 - Tài liệu được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 1 hiện hành để giúp các em có tài liệu tham khảo, nhằm củng cố kiến thức ngữ văn một cách có hệ thống. Qua đó có thể vận dung kiến thức để làm văn theo yêu cầu đặt ra trong học tập cũng như trong thi cử.

Các bài soạn theo hướng tích hợp ba phân môn Văn - Tiếng Việt và Tập làm văn, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em học tốt môn Ngữ Văn 12 tập 1.

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
Tuần 18