Soạn Văn 7 Tập 1

Soạn văn 7 Tập 1 - Tài liệu này nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức cơ bản, rèn luyện tư duy văn học và nâng cao khả năng đọc hiểu văn bản cũng như kỹ năng cảm thụ văn học của mình. Các bài soạn văn mẫu lớp 7 tập 1 này được trình bày thành 2 phần chính: Hướng dẫn đọc hiểu văn bản; Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi. Hy vọng các bài soạn văn 7 tập 1 này sẽ giúp ích cho các em học tốt Ngữ Văn 7 tập 1.

Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 14
Bài 15
Bài 16
Bài 17