Soạn Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 2

Nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh có thêm tài liệu tham khảo để giúp đỡ các em học sinh tự học ở nhà, chúng tôi biên soạn các bài học tốt Tiếng Việt lớp 4 tập 2 này theo hướng:

  • Đọc hiểu từng chủ điểm
  • Củng cố và bổ sung vốn từ vựng Tiếng Việt phù hợp với trình độ học sinh lớp 4 tập 2

Qua đó giúp các em vận dụng để giải quyết tốt những câu hỏi đặt ra cho từng phân môn một cách có định hướng. Các thầy cô giáo có thể xem các bài soạn Tiếng Việt 4 tập 2 này như một tài liệu tham khảo thêm.

Tuần 19. Người ta là hoa đất
Tuần 20. Người ta là hoa đất
Tuần 21. Người ta là hoa đất
Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
Tuần 25. Những người quả cảm
Tuần 26. Những người quả cảm
Tuần 27. Những người quả cảm
Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II
Tuần 29. Khám phá thế giới
Tuần 30. Khám phá thế giới
Tuần 31. Khám phá thế giới
Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II