Soạn Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 2

Tài liệu soạn bài Tiếng Việt lớp 3 tập 2 được biên soạn nhằm giúp phụ huynh và học sinh có thêm tài liệu tham khảo để các em học sinh học tốt môn Tiếng Việt lớp 3 tập 2. Các bài soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 2 được chia làm 3 phần:

  • Hướng dẫn đọc hiểu từng chủ đề
  • Giải thích những từ ngữ mới
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong SGK
Tuần 19. Bảo vệ tổ quốc
Tuần 20. Bảo vệ tổ quốc
Tuần 21. Sáng tạo
Tuần 22. Sáng tạo
Tuần 23. Nghệ thuật
Tuần 24. Nghệ thuật
Tuần 25. Lễ hội
Tuần 26. Lễ hội
Tuần 27. Ôn tập giữa học kì II
Tuần 28. Thể thao
Tuần 29. Thể thao
Tuần 30. Ngôi nhà chung
Tuần 31. Ngôi nhà chung
Tuần 32. Ngôi nhà chung
Tuần 33. Bầu trời và mặt đất
Tuần 34. Bầu trời và mặt đất
Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II