Soạn Tiếng Việt Lớp 3 - Tập 1

Tài liệu soạn bài Tiếng Việt lớp 3 tập 1 được biên soạn như sau:

  • Hướng dẫn đọc hiểu từng chủ đề
  • Giải thích những từ mới
  • Hướng dẫn sử dụng vốn từ tiếng Việt để trả lời câu hỏi

Nhằm giúp quý phụ huynh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích trong việc giúp đỡ, hướng dẫn con em ôn tập ở nhà để các em học sinh học tốt môn Tiếng Việt lớp 3 tập 1.

Tuần 1. Măng non
Tuần 2. Măng non
Tuần 3. Mái ấm
Tuần 4. Mái ấm
Tuần 5. Tới trường
Tuần 6. Tới trường
Tuần 7. Cộng đồng
Tuần 8. Cộng đồng
Tuần 9. Ôn tập giữa học kỳ I
Tuần 10. Quê hương
Tuần 11. Quê hương
Tuần 12. Bắc - Trung - Nam
Tuần 13. Bắc - Trung - Nam
Tuần 14. Anh em một nhà
Tuần 15. Anh em một nhà
Tuần 16. Thành thị và nông thôn
Tuần 17. Thành thị và nông thôn
Tuần 18. Ôn tập cuối học kỳ I