Soạn Văn 12 Tập 2

Soạn văn 12 Tập 2 - Tài liệu được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 tập 2 hiện hành để giúp các em có tài liệu tham khảo, nhằm củng cố kiến thức ngữ văn một cách có hệ thống. Qua đó có thể vận dung kiến thức để làm văn theo yêu cầu đặt ra trong học tập cũng như trong thi cử.

Các bài soạn theo hướng tích hợp ba phân môn Văn - Tiếng Việt và Tập làm văn, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em học tốt môn Ngữ Văn 12 tập 2.

Tuần 19
Tuần 20
Tuần 21
Tuần 22
Tuần 23
Tuần 24
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Tuần 28
Tuần 29
Tuần 30
Tuần 31
Tuần 32
Tuần 33
Tuần 34
Tuần 35