Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

1. Trong mỗi câu sau, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào?

Tình hình đội tuyển rất lạc quan

Có triển vọng tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan

Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Lạc quan là liều thuốc bổ

Yêu đời, luôn vui, tin trong cuộc sống

2. Xếp các từ có tiếng lạc thành 2 nhóm:

a) Lạcvui mừng, lạc quan, lạc thú

b) Lạcrớt lại, sai: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề

3. Xếp các từ quan thành 3 nhóm:

a) Quanquan lại: quan quân, quan trường

b) Quannhìn xem: quan sát, tham quan

c) Quanliên hệ, gắn bó: quan hệ, liên quan

4. Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

a) Sông có khúc, người có lúc: Câu này khuyên ta nên tin tưởng vào cuộc sống: cuộc sống luôn đổi thay, lúc này khó khăn nhưng lúc khác tình hình có thể khá hơn, sáng sủa hơn.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Câu này khuyên ta phải biết kiên trì, nhẫn nại để đi tới thành công.

Viết bình luận