Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Cái đẹp

1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Cái nết đánh chết cái đẹp.

Hình thức thường thống nhất với nội dung:

- Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

- Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon.

2. Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong các câu tục ngữ trên:

Ví dụ khi nhìn thấy một cô gái nhan sắc bình thường nhưng ăn nói lễ độ, tính nết dịu dàng, thùy mị, người ta có thể nói:

Cái nết đánh chết cái đẹp.

3. Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp:

tuyệt vời, kì quan, tuyệt sắc, tuyệt trần, mê hồn

4. Đặt câu với mỗi từ ngữ em vừa tìm ở câu 3.

Đặt câu:

- Cảnh núi và biển ở Hạ Long đẹp tuyệt vời. .

- Thúy Kiều đẹp tuyệt trần.

- Phong Nha là một hang động kì quan của nước ta.

- Hoa hậu Việt Nam là những cô gái tuyệt sắc.

- Phong cảnh động Phong Nha đẹp mê hồn.

Viết bình luận