Soạn bài: Bài 7 - Bánh trôi nước (Tự học có hướng dẫn)

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1. Bài Bánh trôi nước thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Vi bài thơ có bốn câu, mỗi câu bảy chữ, hiệp vần ở chư cuối câu 1, câu 2 và câu 4.

2. a) Với nghĩa thứ nhất, bánh trôi nước đã dược miêu tả như một vật thế có màu trắng của bọt, hình dạng viên tròn, nếu nhào bột mà nhiều nước quá thì nát (nhão), ít nước quá thì rắn (cứng). Khi luộc trong nước sôi, bánh chín thì nổi lên, bánh chưa chín thì còn chìm xuống.

b) Với nghĩa thứ hai, người phụ nữ được gợi lên qua một số nét:

- Hình thể: trắng, đẹp.

- Phẩm chất: không bị cảnh ngộ chi phỗì, luôn giữ lòng son sat, thủy chung.

- Thân phận: chìm nổi bấp bênh giữa cuộc đời.

c) Trong hai nghĩa, nghĩa thứ hai quyết định giá trị bài thơ. Vi đó là mục đích sáng tác của tác giả.

LUYỆN TẬP

(Học sinh tự làm).

Viết bình luận