Soạn bài: Bài 5 - Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

1. Tụng giá hoàn kinh sư, nguyên văn chữ Hán được viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật (bốn câu, mỗi câu năm chữ, hiệp vần ở chữ cuổì câu 2, câu 4).

2. Nội dung bài thơ

- Hai câu đầu: Sự chiến thắng hào hùng của dân tộc.

- Hai câu sau: Lời động viên xây dựng đất nước và niềm tin vào sự bền vững muôn đời của đất nước.

Với hình thức diễn đạt cô đúc, dồn nén cảm xúc vào bên trong ý tưởng, bài thơ Phò giá về kinh đã thể hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta thời đại nhà Trần.

3. Cách biểu ý và biểu cảm của bài Phò giá về kinh và bài Sông núi nước Nam dều giống nhau. Nghĩa là ý tưởng được diễn đạt rõ ràng, không cầu kì, hoa mĩ; cảm xúc được bộc lộ một cách kín đáo qua ý tưởng.

Viết bình luận