Soạn bài: Luyện tập về cách viết đơn và sửa lỗi

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VŨNG

- Tiết học này giúp các em ôn lại những kiến thức về đơn từ, vận dụng những kiến thức ấy vào việc luyện tập cách viết đơn, vào việc nhận biết, phát hiện các loại lỗi trong một số lá đơn, biết cách sửa các loại lỗi thường mắc khi viết đơn.

- Về vấn đề luyện tập cách viết đơn: Trước hết, đơn cần viết là đơn có mẫu hay đơn không có mẫu. Tùy theo loại đơn mà em có cách viết thích hợp (như đã được hướng dẫn ở Bài 29).

Chú ý: Hai bài tập (ở mục II - Luyện tập) trong tiết học này đều tương ứng với loại đơn viết không theo mẫu.

Về các loại lỗi thường mắc khi viết đơn: Có lỗi về nội dung (có đúng đắn, hợp lí, logic hay không); có lỗi về hình thức trình bày (có đúng các quy định về cấu trúc thông thường của một lá đơn - một văn bản hành chính hay không ; về trình bày, diễn đạt có hợp lí không?).

Trong tiết học này, sách giáo khoa đã nêu 3 lá đơn mắc các lỗi thông thường, phổ biến. Dựa vào các lá đơn mắc lỗi này và các lá đơn do chính em và các bạn trong lớp đã từng viết, các em luyện tập phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi, tiến tới hình thành kĩ năng viết đơn đúng.

II. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. - Đơn cần viết ở bài tập này là loại đơn viết không theo mẫu. Dưa vào yêu cầu của bài tập, dựa vào cấu trúc của loại đơn viết không theo mẫu (đã được nói tới ở Bài 29), em tập viết lá đơn này.

Cụ thể, ngoài các mục như: Quốc hiệu, tiêu ngữ ; Địa điểm làm đơn và ngày... tháng... năm..., em có thể viết theo các gợi ý sau:

+ Tên đơn: Đơn xin cấp điện (hoặc: Đơn xin sử dụng điện)

+ Đối tượng gửi đơn: Kính gửi: Ban quản lí điện xã X

+ Họ tên người viết: Tôi tên là Nguyễn Văn Y, ở thôn... xã...

+ Lí do viết đơn: Gia đình tôi có nhu cầu dùng điện trong sinh hoạt, xin đề nghị Ban quản lí điện của xã làm thủ tục bán điện cho gia đình tôi.

+ Cam đoan và cảm ơn: Gia đình tôi sẽ nghiêm túc thực hiện mọi quy định của Ban quản lí điện xã nhà. Xin chân thành cảm om quý Ban.

+ Kí tên: Nguyễn Văn Y

Chú ý: Ngoài hình thức em viết thay bố mẹ (bố mẹ đứng tên trong đơn), em có thể đại diện cho gia đình để viết đơn (em đứng tên trong đơn).

2. Dựa vào gợi ý bài tập 1. HS tự làm.


Viết bình luận