Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Học sinh tự chọn một trong ba đề bài:

1. Kể một việc làm của những công dân bé nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hóa.

2. Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

3. Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.

Viết bình luận