Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Đề bài : Thuyết minh giới thiệu một trong các đồ dùng : cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón.

2. Viết đoạn văn Mở bài cho bài văn với đề bài trên.

Gợi ý : Dàn bài cần đáp ứng một số yêu cầu sau :

- Nội dung thuyết minh :

+ Lập dàn ý theo bố cục ba phần ;

+ Nêu được công dụng, đặc điểm cấu tạo, lịch sử của vật được lựa chọn làm đối tượng thuyết minh.

- Hình thức thuyết minh :

+ Sử dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng (miêu tả, kể chuyện,...);

+ Vận dụng các biện pháp nghệ thuật để tạo sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh (nhân hoá, so sánh,...).

II - HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Trình bày dàn ý trước tổ, trước lớp; đọc đoạn văn Mở bài.

2. Trao đổi, tham khảo các dàn ý của các bạn, lắng nghe nhận xét của thầy, cô giáo rồi tự điều chỉnh dàn ý của mình.

3. Đọc văn bản Họ nhà Kim (SGK Ngữ văn 9, tập một, tr.16) và nhận xét về nội dung thuyết minh, cách thức thuyết minh.

Gợi ý:

Về nội dung thuyết minh :

+ Chủ đề thuyết minh của văn bản là gì ?

+ Văn bản đã giới thiệu, trình bày về đối tượng với những nội dung nào ?

Có đầy đủ và sâu sắc không ?

Về phương pháp thuyết minh :

+ Văn bản đã sử dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng nào ?

+ Văn bản có kết hợp sử dụng các biện pháp nghệ thuật không ? Đó là những biện pháp nào ? Phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật.

Viết bình luận