Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

- Tập nêu và trình bày suy nghĩ về một sự việc, hiện tượng ở địa phương (có điều kiện quan sát, thu thập tài liệu,...).

- Hình thức bài có thể là tự sự, miêu tả, thuyết minh, nghị luận.

II - HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

Đọc kĩ hướng dẫn trong SGK. Chú ý thêm :

- Chọn kiểu bài phù hợp với thực tế sự việc, hiện tượng và khả năng của mình. Ví dụ:

+ Nếu phản ánh mặt “phải”, nên chọn kiểu bài miêu tả, thuyết minh ; nếu phản ánh mặt “trái", nên chọn kiểu bài nghị luận hoặc vừa miêu tả, vừa nghị luận.

+ Nếu tư liệu phong phú và có năng lực viết văn biểu cảm, nên chọn kiểu bài miêu tả ; nếu kiến thức sâu rộng, lập luận tốt, nên chọn kiểu bài nghị luận.

- Thái độ phải rõ ràng, không chung chung, không lập lờ, không xuê xoa kiểu khen một ít, chê một ít để được “an toàn”.

Viết bình luận